Saturday, March 21, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 21


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 21

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


5. அருணகிரிநாதர் தங்கியிருந்த மலை (2)

6. திமுகவில் அல்லும் பகலும் பெரும்பாலும் குழப்பம். நடப்பது பொய்புரட்டு. (6)

7. பராசக்தியிடம் வேண்டிய பூமி (5)

8. சூதாட்டம் ஆட முதன் முதலில் தெருவில் கிடந்த டிக்கெட் உதவியது (3)

10. சீழ்க்கைக்குழல் கொண்டு சீட்டியடி (3)

12. கர்நாடக இசையில் 8-வது மேளகர்த்தா தோராயமாக பாடினாலும் பாதியிலேயே அசத்தும் (5)

15. தந்தைவழி முறைப்பெண் (3,3)

16. ராஜாமணி திரும்பவும் அடைந்த மகிழ்ச்சி எல்லைகளற்றது (2)

நெடுக்காக:


1. கலவை உணவு தயாரிப்பு தவறு இல்லையென்றாலும் திரும்பவும் நோயில் சிக்க நேரிடும் (4)

2. வெளிச்சப்பூ போலிருக்கும் அமர்ஜோதி பொட்டு அதிகம் வைத்துக்கொள்ளாது மயக்குவாள் (5)

3. நவராத்திரி அலங்காரம் முதலில் சுமக்கும் நகை (3)

4. இடையூறுகளின்றி வானில் மீனாகி உருவெடுத்த முனிவன் (4)

9. காலை சுக்கிரன் உதயமாகும் வாரநாள் (5)

11. தேன் குடிக்காமல் மறுத்து எரியும் விறகில் விழுந்த புலி (4)

13. விருப்பமானவரை செல்லமாக அழைக்கும் கருவிழி (4)

14. பெருந்தலைவர் ஜகா வாங்கிவிட்டதால் கலங்கிய மன்னர் (3)
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ
நகல் அனுப்புக

Friday, March 6, 2015

திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 20


திரை குறுக்கெழுத்துப் புதிர் - 20

இந்த குறுக்கெழுத்து புதிரின் விடைகள் அனைத்தும் திரைப்படங்களின் பெயர்களே. ஆனாலும் விடைகளை கண்டுபிடிக்க திரைப்படங்களின் பெயர்கள் அறிந்திருக்கவேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. விடைகள் திரைப்படங்களின் பெயர்கள் என்பது கூடுதல் குறிப்புகள். அவ்வளவே. புதிரை வழக்கமான குறுக்கெழுத்துப் புதிராக எடுத்துக்கொண்டு விடைகளை கண்டுபிடிக்கலாம்.

திரைப்படங்களின் தலைப்புகளை சரிபார்க்க வேண்டுமெனில் http://www.inbaminge.com/t/ சென்று MOVIE INDEX ல் ஆங்கில எழுத்தை தேர்வு செய்து சரிபார்க்கலாம் அல்லது google.com சென்று சரிபார்க்கலாம்.


குறுக்காக:


3. கருப்பு நிற துணியும் அரைகுறையாய் வெளுக்கப்பட்டால் வரும் நீண்டகாலம் (5)

6. அரசி அரசன் பாடத்தில் பாட்டு இடம் பெறவில்லை (4)

7. நிறம் மாற்றி தருபவர் பணம் 50 சதவீதம் கரையும் (4)

8. நீதிக்கடவுள் வெண்ணெய் இன்றி, தள்ளாடி தள்ளி அமர்வதேன்? (6)

13. சாரப்பள்ளம் சாமுண்டி சிலை செதுக்கும் ஒலி (4,2)

14. நாம் தினம் அரங்கனை சுற்றுவோம். சிவனை அல்ல (4)

15. அபராதம் தந்து உண்டவனை மகிழ்ச்சியுடன் ஒதுக்கிவிடலாம் (4)

16. வீட்டு எஜமானி பெயரில் மாதமும் மூலதனமின்றி உருளும் (5)


நெடுக்காக:


1. ராம் தப்பி செல்ல உதவிய விதி (5)

2. காலிழந்த உன்மத்தன் சற்குணனாக மாறினான் (5)

4. கூட இருப்பவன் இணைவதுதான் ரொம்பவும் நல்லது (4)

5. பாதி கங்கையின் கரைகளில் வர்ணம் பாதி சிந்திய கொடையாளி (4)

9. கல்கியின் படகோட்டி மனைவி கடைசி நாள் காற்றில் மிதந்தாள் (3)

10. தங்க சுரும்பு சுற்றிவந்து கொட்ட இயலாத பொட்டு கொண்டவன் (5)

11. விருப்பத்துடன் கட்டிகிட்டவள் ஆன்மா ஒரு கிருஸ்தவனை வட்டமிடுகிறது (5)

12. மங்காத சிரிப்பில் மயங்கி அலங்கரித்தவள் சந்தோஷத்தில் இல்லை (4)

13. மனம் இருக்கிற நிலையிலும் முடியும் (4)

b>Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

நகல் அனுப்புக